Tình hình là mình không biết cài loại này
Anh em có thể giúp mình nơi nào bán không? Giá cả ra sao?
Mình mua để bắt đầu tập tành nghiên cứu viết code

Mình ở Cần Thơ.

Còn anh em nếu ở Tỉnh xa Cần Thơ thì mình mua bằng cách nào. Cảm ơn
Contact minh: 0913.023.029