Các bác cho em hỏi em muốn backup data theo kiểu update hàng ngày thì nên dùng app nào. Ví dụ em có file văn bản, mỗi ngày gõ thêm một tí, nếu copy thì rất mất thời gian mà không nhớ được cái nào type thêm, cái nào không. Hoặc có 100 cái ảnh, không nhớ cái nào mới sửa để copy lại. Có app nào tự động update file mới nhất ra ổ cứng ngoài không. Chứ copy tay hoặc tạo file image thì bất tiện. Mình đặt lịch như Time Machine được thì ngon. Dữ liệu của em có 7-800Gb, chủ yếu là ảnh ọt, nhỡ mất cái thì chết mà tiếc [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] Thanks các bác trước.