Hiện tại mình đang dùng macbook pro retina 2013 me294, đã bắt đầu dùng mac từ năm 2011. Topic này dành cho những ai sắp, đang dùng macbook vào chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm cũng như phần cứng nhé. Và cho những ai sắp mua máy mac nữa. Mời các bác vào chia sẻ.