Mình vào fb trên safari thì sau khi sleep máy bật lên lại thì Fb hay bị logout bắt đăng nhập lại, giờ nó logout login nhiều quá nên Fb nó chặn k cho mình login nữa, các bác nào biết cách để cho nó k bị logout hướng dẫn mình với, Cảm ơn

Please try again later
You are trying too often. Please try again later.