Đăng ký kinh doanh hay giấy phép kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy tờ có giá trị pháp lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ thể kinh doanh. Việc thay đổi đăng ký kinh doanh là cần thiết khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin đăng ký ban đầu của doanh nghiệp. Vậy những trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh? Mời bạn cùng Siglaw tham khảo trong bài viết dưới đây:

9 Trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi tên công ty bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt;
Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty: Ví dụ như thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH
Thay đổi trụ sở chính của công ty;
Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
Thay đổi vốn điều lệ công ty bao gồm: thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty;
Thay đổi thông tin cổ đông/thành viên là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông/thành viên là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn; thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông/thành viên là người nước ngoài;
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật;
Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…Các trường hợp không được thay đổi đăng ký kinh doanh
Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh
Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh
Lưu ý khi thay đổi giấy phép kinh doanh
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với công ty TNHH trong mọi trường hợp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thay đổi mọi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp sẽ không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
Doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.
Thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Quyết định, Biên bản họp, Giấy ủy quyền,….;

Bước 2: Nộp hồ sơ. Địa điểm nộp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Nhận kết quả;

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh mà Hãng Luật Siglaw muốn giới thiệu đến bạn. Nếu có thắc mắc gì về Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!
Xem thêm: Dịch vụ Thẻ tạm trú của công ty luật siglaw.