Chung cư được kiến tạo nên nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của người áp dụng nên trong quá trình hoạt động chung cần có ban quản lý chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư.
Chung cư được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của người áp dụng nên trong quá trình hoạt động chung cần có ban quản lý chung cư để quản lý vận hành nhà chung cư theo nguyên tắc tại Điều 105 Luật nhà ở năm 2014.

Theo đó, việc quản lý vận hành nhà chung cư được điều khoản, như sau:
Thứ nhất, đối với nhà chung cư có thang máy thì Bởi đơn vị có tính năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện. Đối với những tòa nhà cao tầng thì cần có thang máy để cam đoan cho việc di chuyển cũng như phải có đơn vị có vừa đủ năng lực để quản lý và vận hành thang máy.
Thứ hai, đối với nhà chung cư không có thang máy thì Hội nghị nhà chung cư họp quyết định tự quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị có tính năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện.

>>>xem thêm: quy trình quản lý vận hành nhà chung cư


Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về tác dụng và năng lực theo lý lẽ sau đây:
Thứ nhất, được thành lập, hoạt động theo phép tắc của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có tính năng quản lý vận hành nhà chung cư.
Thứ hai, phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an toàn, vệ sinh, môi trường.
Thứ ba, có đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ đòi hỏi về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực kiến tạo nên, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo lý lẽ của Bộ trưởng Bộ kiến tạo nên.
Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung ứng các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực thực hiện bảo trì và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư.


Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở hữu, người áp dụng nhà chung cư theo mức giá quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 106 của Luật nhà ở năm 2014; đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý vận hành được thực hiện theo phép tắc tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật nhà ở năm 2014. (công ty dịch vụ quản lý chung cư psa)

Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ kiến tạo nên ban hành phép tắc về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
- Căn cứ Quyết định số 899/QĐ – BXD ngày 12/9/2016 về việc công nhận Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế là đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư;
Theo nguyên tắc của Thông tư, từ năm 2013 cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.