Theo yêu cầu của Luật Quy hoạch và Luật Bảo vệ Môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia sẽ được xây dựng cho giai đoạn đầu tiên - từ năm 2021 đến 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Kể từ khi Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành năm 1993, nhiều công cụ quản lý môi trường đã được phát triển và đưa vào sử dụng, như đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng nhận hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường, giấy phép quản lý chất thải, Đăng ký nguồn thải và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát môi trường và môi trường, công ty tư vấn môi trường thái an. Những công cụ này đã phát huy hiệu quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần tiếp tục nghiên cứu và tạo ra một kết nối liền mạch để cải thiện chất lượng và hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường .Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội song song với công tác bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14 đã quy định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia là quy hoạch quốc gia của ngành môi trường. Trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng quốc gia và quy hoạch tỉnh, nội dung quản lý và bảo vệ môi trường là một thành phần quan trọng của các kế hoạch này. Theo yêu cầu của Luật Quy hoạch và Luật Bảo vệ Môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia sẽ được xây dựng cho giai đoạn đầu tiên - từ năm 2021 đến 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Mặt khác, thực tế cho thấy các loại quy hoạch phát triển hiện nay không có mối liên hệ giữa định hướng phát triển kinh tế xã hội với các yêu cầu quản lý và bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái, môi trường sống và các giá trị của bảo tồn văn hóa và lịch sử ; thiếu cơ chế và công cụ quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội cho từng vùng, từng miền và các hoạt động cụ thể; thiếu phân vùng và định hướng bảo vệ môi trường. Do đó, đã có sự chồng chéo, xung đột giữa các kế hoạch phát triển, dẫn đến sự phá vỡ sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị lịch sử văn hóa và chất thải, không hiệu quả trong công tác quy hoạch.

Từ đó, có thể thấy rằng công tác xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia do Tổng cục Môi trường Việt Nam chủ trì là rất quan trọng và quyết định sự thành công của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia cũng như tích hợp nội dung quản lý và bảo vệ môi trường trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Sáng ngày 16 tháng 4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức một cuộc họp tham vấn về nội dung của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Môi trường Việt Nam Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường Nguyễn The Chinh và Bà Anna Pia Schveyoegg - Cố vấn trưởng Dự án của GIZ đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước và quốc tế.

Báo cáo tại hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Hồng Hạnh (Viện Chiến lược và Chính sách về Tài nguyên và Môi trường) cho biết thuật ngữ "quy hoạch môi trường" xuất hiện ở Mỹ vào những năm 1960 và được áp dụng rộng rãi vào những năm 1990. Giờ đây, hai phần ba các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế áp dụng "Quy hoạch môi trường quốc gia" hoặc "Chiến lược môi trường quốc gia". Mỗi quốc gia có một cách tiếp cận khác nhau để kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng kinh tế xã hội, phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. Các công cụ được sử dụng như quy hoạch không gian, phân vùng chức năng sinh thái, ... được coi là các công cụ hiệu quả để định hướng phát triển lãnh thổ.

Tại Việt Nam, công ty thu mua phế liệu đã có nhiều nghiên cứu về cơ sở lý thuyết và phương pháp quy hoạch môi trường hoặc quy hoạch bảo vệ môi trường, khẳng định vai trò của phân vùng môi trường. Ở quy mô cấp tỉnh, nước ta có khoảng 20 địa phương đang nghiên cứu và xây dựng quy hoạch môi trường hoặc quy hoạch bảo vệ môi trường. Ở quy mô khu vực, chúng tôi có quy hoạch môi trường cho lưu vực các hệ thống sông Cầu, Nhue - Ngày và Đồng Nai vào năm 2015 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch môi trường đồng bằng sông Hồng. Hầu hết các kế hoạch này đã áp dụng một cách tiếp cận tích hợp, có hệ thống và nhằm mục đích phát triển bền vững.

Thảo luận tại hội nghị Chất thải công nghiệp thông thường là gì, các đại biểu cho rằng các kế hoạch tại Việt Nam chưa được thống nhất về nội dung, quy trình, tổ chức thực hiện, v.v; Chủ yếu dựa trên cách tiếp cận địa lý, các yếu tố môi trường trong quy hoạch chưa được thể hiện; Chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường nhưng không bao gồm tất cả các vấn đề về bảo vệ môi trường lãnh thổ, không dựa trên khả năng chịu tải của môi trường; Các vấn đề môi trường vẫn đứng sau các mục tiêu tăng trưởng.) ở các khu vực khác nhau thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn khí thải thích hợp để có lộ trình giảm thiểu phát thải ô nhiễm không khí thông qua các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tích cực. Ngoài ra, trong Kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, cần thiết kế khung giám sát chất lượng không khí một cách phù hợp, đây là một công cụ hữu ích để đánh giá kế hoạch bảo vệ môi trường hiệu quả và phù hợp.

Nguồn: https://sites.google.com/site/congty...g-thuong-la-gi

Công ty môi trường Thái An chuyển xử lý chất thải công nghiệp và xử lý chất thải nguy hại tư vấn môi trường. Chúng tôi cam kết là đơn vị xử lý chất thải công nghiệp đúng theo hợp đồng và làm thật. Điện thoại: 0945667887

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THÁI AN

ĐC: 279 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q. 12,Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Điện thoại: 0945667887

Email: xulychatthaithaian@gmail.com

Web: www.chatthaicongnghiep.org

Google Map: https://goo.gl/maps/w7s9rPyhRbMgZTmX9

Tags: #Công_ty_môi_trường_Thái_An #xử_lý_chất_thải_công_nghiệp #chatthaicongnghiep #Công_ty _môi_trường_Thái_An