Nam giới bị nhược dương do can bạch đái có diễn tả dương vật khó cương, cương không được lâu hoặc không cương được, đi bộ nhanh mỏi cơ, có khi miệng đắng, đau tức hông sườn do can âm hư. Phép trị: bổ can thận, ích khí, sinh huyết.

Sau đây là 3 bài thuốc trị bệnh:
Thuốc cương dương Yonggang
Bài 1: Tả quy hoàn: thục địa 20g; hoài sơn, sơn thù, quy bản, câu kỷ mỗi loại 14g; lộc giác, ngưu tất, thỏ ty tử, đỗ trọng, toả dương mỗi loại 12g. Sắc uống hoặc làm hoàn uống. Tác dụng: tư bổ can thận… Trị sinh lý yếu, dương vật khó cương do can thận hư suy.

Trong bài: Thục địa tư thận dưỡng tinh là chủ dược. Sơn thù dưỡng can sáp tinh. Sơn dược bổ tỳ cố tinh. Trạch tả thanh thận tả hỏa giảm bớt tính nê trệ của thục địa. Đơn bì thanh can hỏa giảm bớt tính ôn của sơn thù. Bạch linh kiện tỳ trừ thấp giúp hoài sơn kiện tỳ. Thỏ ty tử, câu kỷ tử hữu dụng can thận. Quy bản, lộc giác tuấn bổ tinh huyết. Ngưu tất, tỏa dương bổ thận, mạnh gân cốt.

Gia giảm: Nếu quan hệ thấy người mỏi mệt vã mồ hôi, gia hoàng kỳ, nhân sâm. Nếu hay mơ xuất tinh,
thuốc cường dương dubai gia khiếm thực, kim anh. Nếu người sốt dẻo về chiều, gia miết giáp, địa cốt bì.

Bài này còn dùng chữa viêm thận mạn, di tinh, viêm tiền liệt tuyến mãn tính, đau lưng, phụ nữ vô cơ.

Bài 2: Tỏa dương cố tinh hoàn gia vị: câu kỷ 14g, chỉ thực 8g, tật lê 24g, phúc bồn tử 16g; sa uyển, sơn thù, thỏ ty tử, tục đoạn, liên tu, tỏa dương mỗi loại 12g. Làm hoàn 20g uống với nước muối nhạt, lúc đói hoặc sắc uống. Tác dụng:
thao duoc yonggang ôn thận, sáp tinh. Trị can thận hư, di tinh, mộng tinh.

Bài 3: Hữu quy ẩm: thục địa 20g, hoài sơn 18g, sơn thù 16g; phục linh, trạch tả, quế chi, đơn bì, nhân sâm mỗi loại 12g; câu kỷ 14g, đỗ trọng 14g, cam thảo 4g, phụ tử 4g. Tán bột hoặc sắc uống. Công dụng: ôn bổ can thận… Trị nhược dương can thận khí hư

View more random threads: