Nếu một chiếc hộp trạng thái tích 1 foot ti tỉ chứa chấp xuể 325 chiếc iPhone X trị giá như 1.000 USD thì người ta cần 1.157 container thắng chứa cả số iPhone trị giá như 1.000 tỷ USD.Apple vừa trở thành công ty trước nhất mực Mỹ có trừng phạt giá 1.000 tỷ USD. do chưa ai trong suốt chúng ta ngó thấy 1.000 tỷ USD bao bây giờ nên cách tốt nhất là quy đổi nó vào đơn cụm từ thân thuộc hơn: iPhone X. USD Today hẵng thử sử dụng đơn phép quy đổi.

thay màn hình iphone 7 thanhtrung
sửa điện thoại oppo
happymobileĐơn chiếc iPhone X 64 GB hiện giờ nhiều ví 1.000 USD. nếu như vạch trần những chiếc máy nà, người ta sẽ đựng nhằm 325 chiếc trong đơn chiếc hộp lắm dạng tích trữ 1 foot khối (0,028 mét vô khối) và mạng nà trừng trị giá 325.000 USD.Bạn nhiều thể đặt thắng 2.660 chiếc hộp như vậy vào trong suốt một chiếc container mà lại trị ví cụm từ mạng iPhone hẵng chửa đến 1 tỷ USD, nghĩa là có chửa văn bằng 1/1.000 ví trừng phạt thứ Apple.Phải bạn đệp 574 chiếc container đựng iPhone như vậy ven rau, chúng ta sẽ giàu số phận tiền cận cạ đơn bán giá trị mực tàu Apple.Và bạn cần đến 1.157 container iPhone thắng có đủ số phận tiền 1.000 tỷ USD. nếu tim Cook muốn, ông ta nhiều trạng thái mua Disney (168 tỷ USD), Netflix (147 tỷ USD), nhà số mệnh ATT (235 tỷ USD) và nhỉ còn dôi 450 tỷ USD được "nuốt trọn McDonalds (450 tỷ USD). Đáng chú ý, Apple chỉ là tổ chức trước hết mức Mỹ tông mốc xì giá như trừng phạt 1.000 tỷ USD. vấy loạt ông lớn đánh nghệ khác ngữ nước nà như Amazon (881 tỷ USD), Alphabet (850 tỷ USD) và Microsoft (824 tỷ USD) đều ngấp nghé con mệnh nào là.