chất lượng sàn gỗ thaixin phải phù hợp chặt chẽ với nhau.Biết nếu bạn có sàn gỗ tự nhiên hoặc sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ được thiết kế để nhìn, cảm nhận và thậm chí âm thanh như gỗ tự nhiên thực sự mà không có giá sàn gỗ hà nội, và nhiều sản phẩm gỗ cũng kéo dài hơn và mặc tốt hơn so với thực tế. Nhiều loại vật liệu sàn gỗ công nghiệp trên thị trường có thể có vẻ áp đảo, đặc biệt nếu bạn chưa bao giờ lắp đặt sàn gỗ công nghiệp. Để chọn một tầng mới sẽ phục vụ bạn và gia đình bạn tốt trong nhiều năm tới, đừng sợ nhìn kỹ và đặt câu hỏi. Bạn càng biết nhiều về tài liệu bạn chọn, bạn càng có nhiều khả năng nhận được một sản phẩm chất lượng tốt.
1. Hỏi nhân viên bán hàng về cấp của sản phẩm. Sàn gỗ được xếp loại về chất lượng theo thang điểm ba: tốt, tốt hơn và tốt nhất. Các sản phẩm có điểm cao hơn có thể đắt hơn, do đó bạn có thể không tự mình đưa ra quyết định về yếu tố này.
2. Nhìn vào một mẫu của sàn được cài đặt trong cửa hàng. Kiểm tra sự liên kết của các bảng và tìm kiếm những khoảng trống hoặc không đồng đều. giá sàn gỗ bỉ chất lượng tốt nên khóa với nhau liền mạch và tạo ra một bề mặt phẳng.
3. Kiểm tra mẫu sàn để xem bạn có thể phát hiện mẫu lặp lại không. Sàn gỗ chất lượng cao hơn có nhiều hoa văn đủ đa dạng để chúng trông tự nhiên. Nếu sàn nhà trông được chế tạo bằng máy, nó có chất lượng thấp hơn.
4. Hỏi nhân viên bán hàng nếu vật liệu là trực tiếp hoặc áp suất cao. Trong khi cả hai quá trình tạo ra sàn chức năng, sàn gỗ công nghiệp Janmi áp lực cao là một công nghệ mới hơn và thường có chất lượng tốt hơn.
5. Xác nhận với nhân viên bán hàng rằng sản phẩm có bề mặt UV. Điều này giúp giữ cho hình ảnh gỗ tự nhiên in trên sàn trong tình trạng tốt.
6. Xem nhãn trên tài liệu hoặc hỏi nhân viên bán hàng xem xếp hạng ISO của sản phẩm là gì. Gỗ sàn gỗ công nghiệp Janmi chất lượng tốt có tiêu chuẩn ISO 9001.