Bạn là sinh viên ngành kế toán? Bạn muốn hoàn thành tốt bài luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhưng chưa biết phải viết lời mở đầu thế nào cho hay? Tham khảo bài viết này ngay nhé!
Dưới đây sẽ là một số mẫu lời mở đầu rất hay dành cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1/Mẫu lời mở đầu rất hay dành cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương số 1
Thông qua thực tập, giúp sinh viên chúng em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường và thực tiễn. Trên cơ sở đó củng cố được những kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách tổ choc công tác kế toán trong tưng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Từ đó giúp chúng em khi ra trường không bỡ ngỡ và có thể có những phân tích, xem xét, đánh giá các hoạt động kinh doanh, đề ra các kiến nghị về phương hướng, biện pháp giải quyết các tồn tại của cơ sở.
Đứng trước sự thay đổi hàng ngày của khoa học –kỹ thuật – công nghệ, và sự cạnh tranh khốc liệt, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển dựa trên cơ sở phát huy hiệu quả nhân tố con người.
Một trong những yếu tố cơ bản nhằm duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động mãI làm việc với doanh nghiệp đều lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng dù lựa chọn bất kỳ hình thức trả lương nào trong doanh nghiệp thì bên cạnh những ưu điểm của nó luôn tồn tại những nhược điểm. Do vậy, việc hoàn thiện các hình thức trả lương không bao giờ dừng lại ở một giới hạn nào cả.
Công ty cổ phần Vận tải Sao mai là một trong những doanh nghiệp như vậy. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe và vận chuyển hành khách bằng Taxi, đây là lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng. Do vậy, muốn kinh doanh hiệu quả đạt kết quả tốt phải luôn chú trọng đến nhân tố con người.
Sau giai đoạn thực tập tổng hợp, em đã có được cáI nhìn kháI quát nhất về Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai: lịch sử hình thành, phát triển, đặc điểm tổ chức kinh doanh, bộ máy tổ chức quản lý, bộ máy kế toán đặc biệt là tìm hiểu về công tác tổ chức quản lý hạch toán kế toán, để đạt được hiệu quả cao nhất của Công ty. Vì thế, em đã chọn đề tài:
“ Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty Cổ phần Vận tải Sao Mai”. Trong báo cáo này em sẽ trình bày cụ thể theo những nội dung dưới đấy:
Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu bài viết của tôI gồm ba phần sau:
Phần I: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vận tảI Sao Mai
Phần II: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
Xem thêm: luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, hoạt động tài chính, Chất lượng tín dụng trung
2/ Mẫu lời mở đầu rất hay dành cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương số 2
Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Thành phố Mặt Trời làm khoá luận tốt nghiệp.” Luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
– Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
– Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thành phố Mặt Trời .
– Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP thành phố Mặt Trời.
Hy vọng bài viết “Lời mở đầu cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” này sẽ có nhiều gợi ý để bạn viết lời mở đầu thật hay cho bài luận của mình.
Chúc bạn đạt kết quả cao nhất!