Sàn gỗ công nghiệp hiện nay là loại gỗ được sử dụng phổ biến nhất ở Thái Lan. Nó là rẻ hơn của trải sàn gỗ cung cấp giá trị đặc biệt cho tiền. Một bảng HDF cho sức mạnh, sau đó ép trong nhiều thiết kế gỗ khác nhau cho một kết thúc hấp dẫn đó là dễ dàng để làm sạch và duy trì. địa lý sàn gỗ Thái lan tại Hà Nội thường được sử dụng trong khu vực thương mại dân cư và ánh sáng.

Từ ánh sáng đến gỗ tối, sự kết hợp với nội thất khác nhau có thiết kế cho phù hợp với tất cả các thị hiếu.
Xem địa chỉ kho sàn gỗ tại Hà Nội
Xin lưu ý rằng sàn gỗ công nghiệp Thái Lan không phải là không thấm nước, và nếu đây là một khu vực ẩm ướt một thay thế như sàn nhựa thường được khuyến khích. Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn về việc lắp đặt hoặc thậm chí sắp xếp điều đó cho bạn nếu cần. Chỉ cần nói chuyện với chúng tôi về yêu cầu của bạn và tôi chắc chắn chúng tôi có thể trợ giúp.