ngân hàng nhà nước cho biết cơ cấu nguồn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành phân phối, buôn bán, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm tàng rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Tín dụng bất động sản quý một chỉ nâng cao 3,65% trong khi cùng kỳ năm trước tăng 7,34%. Con số kết quả hoạt động trong thời gian qua của ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi tới đại biểu Quốc hội cho biết, nguồn đầu tư đối với hoạt động kinh doanh BĐS nâng cao thấp hơn sovới cùng kỳ: tháng 03/2018 tăng 3,65% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 6,57% (cùng kỳ 2017: nâng cao 7,34%; tỷ trọng 6,8%).
tín dụng sử dụng đến tháng 3/2018 tăng 3,8% so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 17,42% (đồng thời điểm 2017: tăng 6,73%, chiếm tỷ trọng 14,92%). Nguồn đầu tư đối với các dự án BOT, BT tháng 12/2017 tăng 13,76% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng 1,57% (cùng kỳ năm 2016 nâng cao 17,01% và chiếm tỷ trọng 1,67%).
trong khi đấy, dư nợ tín dụng đối với ngành nông nghiệp, nông thôn nâng cao 4,2% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 21% dư nợ nguồn hỗ trợ nền kinh tế. Dư nợ nguồn đầu tư ngành công nghiệp nâng cao 3,75%, nguồn hỗ trợ đối với lĩnh vực thi công nâng cao 4,35%, nguồn vốn vay ngành dịch vụ tăng 3,59%.
tín dụng đối sở hữu các ngành nghề dành đầu tiên nâng cao cao hơn so mang mức nâng cao cộng kỳ năm 2017: (i) nguồn hỗ trợ cho ngành nghề xuất khẩu nâng cao 9,72% (cùng kỳ năm 2017 giảm 0,39%); (ii) nguồn đầu tư đối với đơn vị áp dụng công nghệ cao nâng cao 8,57% (cùng kỳ năm 2017 nâng cao 16,24%); nguồn vốn vay đối với ngành nghề công nghiệp dành đầu tiên phát triển nâng cao hai,61% (cùng kỳ năm 2017 giảm 14,15%).
Năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, ngân hàng nhà nước đã phát triển mục tiêu phát triển nguồn vốn vay định hướng, sở hữu điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế, song song thông báo tiêu chí tăng trưởng nguồn đầu tư đối với từng TCTD trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động và khả năng mở rộng nguồn đầu tư lành mạnh của từng TCTD.
bên cạnh đó, chỉ đạo các TCTD mở mang nguồn vốn vay có hiệu quả, chú trọng vào những ngành nghề phân phối, ngành ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các ngành nghề tiềm tàng rủi ro (như kinh doanh bất động sản, chứng khoán…), đảm bảo an toàn hoạt động nhà băng.
Theo báo cáo của NHNN, tài chính tín dụng đã được khơi thông và lớn mạnh đều trong năm, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, tới ngày 27/4/2018, tín dụng nâng cao 5,05% so với cuối năm 2017, cùng mặt bằng lãi suất được giữ ổn định đã giải quyết tốt cho nhu cầu nguồn vốn vay phục vụ cung ứng buôn bán. Cơ cấu nguồn hỗ trợ tập trung cốt yếu vào ngành cung ứng, buôn bán cùng lúc nguồn hỗ trợ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ 4.
>> xem thêm bán chung cư giá rẻ