Sử dụng tiệm tương ứng với đối tịnh vô là ảnh ảnh và Shape trong PowerPoint 2016 xem thêm: sửa máy tính hcm Giá Rẻ Nhất
Ở bài viết lách trước hãy giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hiệu tương ứng cùng văn bản trong PowerPoint, bữa nay cạc bạn sẽ công quen đồng cách sử dụng hiệu tương ứng với ảnh ảnh và đối xử tịnh vô Shape trong PowerPoint.
với đối tượng ảnh hình và shape ứng dụng nhen tiệm tương ứng gì như đối tượng văn bản:
nhúm hiệu tương ứng đối đồng đối tuyệt nhiên ảnh ảnh và shape
nổi váng vất lập hiệu tương ứng biếu đối tượng hình hình trước tiên bạn cần chọn đối tuyệt nhiên cần tạo tiệm ứng -> ra thẻ Animations -> Add Animation -> lựa chọn hiệu tương ứng cần tạo:
vào thẻ Animations - Add Animation - tuyển lựa tiệm ứng cần tạo
Sau khi chọn lọc đoạn hiệu tương ứng phanh kết trái:
Kết quả sau tã chọn lựa tiệm tương ứng
dài thích hợp bạn muốn xóa bỏ hiệu tương ứng vừa tạo thực hành chuột giả dụ ra tên hiệu tương ứng -> chọn Remove:
Muốn xóa vứt tiệm tương ứng nhỡ tạo thực hành chuột phải ra biệt hiệu ứng -> lựa Remove
được sử dụng thêm hiệu tương ứng đỡ cao biếu hình ảnh thực hành chuột nếu ra biệt hiệu ứng lựa Timing:
Chuột nếu như ra biệt hiệu ứng lựa Timing
chọn lựa cách điều khiển hồi hương về tiệm tương ứng trong trang mục Start Ví dụ ở đây lựa chọn túm chuột. tuyển lựa thời kì xuất bây chừ hiệu tương ứng và thời kì đệ trình chiểu tiệm tương ứng tuần tự trong suốt danh thiếp trang mục Delay, Duration…
chọn lựa cách điều khiển tã lót dận hiệu ứng trong trang mục Start
ngoại giả bạn có dạng tuyển lựa hiệu ứng sau đại hồi ảnh hình đặng đệ trình chiếu khúc trong trang mục After animation hoặc tuyển lựa ấn thêm âm que hồi đi hiệu ứng trong mục Sound:
ấn thêm âm que buổi phứt tiệm ứng trong suốt mục Sound
tỉ dụ tạo tiệm ứng dời rượu cồn cho hình ảnh, tạo chuyển động quả chành về trước và em rỏ làm lơ theo sau để lấy trái thông phong:
Tạo dời cồn trái vành về trước và em rỏ làm lơ theo sau thắng lấy trái thông phong
- Theo thứ tự trái thông phong bay trước bởi vì đấy sầu lập tiệm ứng biếu quả chành trước, kích lựa quả bóng -> Animations -> Add Animation -> More Motion Paths:
Kích chọn trái vành - Animations - Add Animation - More Motion Paths
+ chọn lựa tiệm tương ứng phù hợp với đối xử tịnh bạn cần tạo. tỉ dụ ở đây lựa chọn hiệu ứng dời động từ nếu trải qua quả thành thử lựa chọn hiệu ứng Left -> OK:
chọn lọc hiệu ứng Left sau đấy dấn OK
+ mặc thây định tiệm tương ứng Left chỉ tạo 1 từng dài kệ xác toan nhiều giới vận hạn, phanh thay đổi tìm cách chuyển đụng thứ ảnh ảnh thực hiện chuyển di vào hình ảnh khi xuất bây giờ mũi đất thằng 2 kéo thả ăn nhập đề nghị mực bạn:
chuyển di ra hình hình hồi xuất bây giờ mũi gã 2 kéo thả
+ Kết quả sau tã lót đổi thay cữ cách dời cồn thứ ảnh hình:
Kết quả sau hồi hương thay đổi ngần cách chuyển hễ mức hình ảnh
+ thực hiện hao hao cùng đối tịnh em bé:
thực hiện tương tự cùng đối xử tượng em bé
+ Kết trái hỉ tạo nhằm hiệu tương ứng chuyển đụng cho em nhỏ và trái banh:
Kết trái đã tạo phanh hiệu ứng dời rượu cồn cho em rỏ và trái vành
+ Bạn cần tủy chỉnh thời gian phăng tiệm ứng nổi ảnh hình đưa tính hạnh khách khứa quan lại cạ cách chuột phải vào tiệm ứng -> lựa chọn Timing khát lập cạc tham số trong suốt mục Timing:
rầu lập danh thiếp thông số trong suốt trang mục Timing
+ Bạn có dạng tống thêm âm que trong thời gian em bé lờ cọ cách tuyển lựa âm que trong suốt mục Sound:
lựa chọn âm thanh trong trang mục Sound
- với đối xử tịnh vô Shape bạn thực hiện danh thiếp tiệm ứng hao hao.
Trên đây là chỉ dẫn hệt ngày tiết cách sử dụng hiệu ứng đồng đối tượng là ảnh hình và Shape trong suốt PowerPoint 2016. Chúc danh thiếp bạn thành làm!