Tại cuộc họp, bên cạnh việc đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện đề tài, đồng chí Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các thành viên Hội đồng đánh giá, nhận định đưa ra định hướng, giải pháp trong thời gian tới để đưa kết quả thực hiện của đề tài ứng dụng vào thực tiễn, giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng địa phương phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tag: máy thổi khí vèo tômTheo báo cáo kết quả thực hiện đề tài, sau 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt mục tiêu và nội dung đã đề ra. Đã điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất cây khoai môn, khoai sọ tại 4 huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa và Thạch An, qua điều tra, đề tài đã lựa chọn 2 xã Ngọc Động và Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên để xây dựng mô hình sản xuất khoai thương phẩm. Qua khảo nghiệm, đề tài đã lựa chọn được 02 giống khoai môn (Bắc Kạn, Lục Yên) và 01 giống khoai sọ KS4 trong số 4 giống khoai môn, 4 giống khoai sọ được khảo nghiệm. Đây là các giống có nhiều ưu điểm nổi bật như tỷ lệ sống cao, sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao, chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, thời gian sinh trưởng từ 240 – 242 ngày, dễ bố trí luân canh với cơ cấu cây trồng tại địa phương… xây dựng mô hình sản xuất khoai thương phẩm trên đất nương dẫy 02 ha giống khoai môn Bắc Kạn, Lục Yên, sản lượng đạt trên 11 tấn/ha, lợi nhuận thu trên 44 triệu đồng/ha; 04ha khoai sọ KS4, sản lượng 10-11 tấn/ha, lợi nhuận thu được trên 32 triệu đồng/ha. Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 160 lượt người dân tham gia,… Tag: máy thổi khí bể ương tôm

Để kết quả của đề tài được ứng dụng vào thực tiễn, các thành viên Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện cần bổ sung, làm rõ một số nội dung trong báo cáo tổng kết: Đánh giá hiệu qủa kinh tế của từng hộ tham gia thực hiện mô hình; bổ sung quy trình kỹ thuật trồng, bảo quản giống; định hướng phát triển cần sát thực tế, phù hợp với phong tục, tập quán canh tác của người dân địa phương. Tag: phần mềm nông nghiệp

Với những kết quả đã đạt được, đề tài được Hội đồng chấm đạt 30,3 điểm, xếp loại khá./.

Nguồn: 2lua.vn/article/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-phat-trien-giong-khoai-mon-khoai-so-42802.html