Bút Ký Gỗ Sưa là sản phẩm bút kí cao cấp
Bút Ký Gỗ Sưa là sản phẩm bút kí cao cấp dùng cho các Doanh nhân thành đạt, Sản phẩm được khai thác từ những cây gỗ xưa quý hiếm lâu năm.Bút gỗ sưa mang đếm may mắn vui vẻ cho thân chủ. Bút gỗ sưa đỏ cao cấp được làm thủ công bởi những nghệ nhân kham trai lâu năm
Doanh nghiệp có thể khắc laser logo, thương hiệu, thông tin công ty lên bê mặt của bút để mang đi tặng và biếu
Nguồn: http://khamtrai.com/shop/but-ky-go-sua-cao-cap