Xem phim mac dai ngu y kênh SCTV9 tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9 là câu chuyện về những người nắm giữ sức khỏe và sinh mạng của hoàng đế. Họ được trọng dụng nhưng luôn đứng trước nguy cơ bị trảm thủ nếu phương thuốc dành cho thiên tử không linh, đã thế lại phải cảnh giác khi có nhiều người ganh ghét, tìm mọi cách để hãm hại. Tác phẩm này do Quách Tấn An và Dương Di đảm nhận vai chính cùng Trần Quốc Bang, Phàm Thiếu Hoàng, Giả Hiểu Thần.

Bộ Phim mac dai ngu y Xoay quanh cuộc sống của những ngự y trong cung nắm giử sức khỏe của Hoàng đế đầy rẫu tai họa. Họ được trọng dụng nhưng luôn đứng trước nguy cơ bị trảm thủ nếu phương thuốc dành cho thiên tử không linh, đã thế lại phải cảnh giác khi có nhiều người ganh ghét, tìm mọi cách để hãm hại. Công việc của những lang trung cũng dễ dàng bị người xấu hãm hại vì chỉ cần sơ hở là mọi hiểm họa có thể xuất hiện từ trong đơn thuốc của họ. Họ là nhừng người luôn hết lòng và tận tụy chăm sóc sức khỏe hoàng gia đặc biệt là hoàng đế. Tuy nhiên dù công việc có quan trọng nhưng tính mạng của họ cũng rất khó bảo toàn bởi vì nếu họ kê thuốc không hay cho vua thì dễ dàng bị chém đầu.