BIDV tuyển dụng chuyên viên đo lường hiệu quả hoạt động bán buôn. Việc tìm người không quá 35 tuổi, có sức khỏe tốt.

Để gia nhập vào đội ngũ chuyên viên của BIDV các bạn phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành tài chính ngân hàng hay kế toán kiểm toán tại các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trình độ tiếng Anh bắt buộc là TOEIC 690 trở lên hoặc tương đương. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

Quan trọng hơn hết là việc tìm người có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức, công ty tín dụng.

BIDV tuyển dụng vị trí trên để thực hiện các công việc: Chịu trách nhiệm lập, cung cấp các báo cáo kế toán quản trị , lãi lỗ của hệ thống đo lường lợi nhuận đa chiều cho khối bán buôn; Phân tích hiệu quả hoạt động Khối bán buôn, tập trung khả năng sinh lời của sản phẩm, khách hàng; Phân tích doanh thu, bán chéo sản phẩm, chia sẻ doanh thu của khối bán buôn;…

Nếu ứng viên nào đủ điều kiện và khả năng thực hiện công việc hãy nộp hồ sơ qua website tuyển dụng của BIDV.


http://vieclamhanhchinh.net/