Chúng ta thấy phần lớn lớp hoc php, Lập Trình Hướng Đối tượng một thứ gần như là 1 trong những khái niệm đâu đó rất kinh điển và rất khó hình dung, với rất nhiều loại vô số cú pháp phức tạp và gây ra những trở ngại khác nhau.Do vậy thông qua bài hướng dẫn này,chúng tôi sẽ giúp các bạn lập trình viên được tìm hiểu một số các khác niệm về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong học lập trình php , một biểu hiện những mã lệnh có các hành động liên quan lẫn nhau được gom thành các class, giúp củng cố khả năng rút gọn mã mà vẫn giữ được tính hiệu quả cho cho từng chức năng.


Nhận biết lập trình hướng đối tượng trong học lập trình php ?

- Một trong những cái lợi to lớn của nguyên lý DRY “don’t repeat yourself” (không lặp lại chính nó) là: nếu như một phần thông tin nào đó được điề chỉnh trong chương trình ứng dụng của bạn, thì nói chung ta chỉ cần có duy nhất 1 thay đổi để nâng cấp lại mã lệnh. Một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất đối với các bạn đang tìm hiểu luôn cảm thấy sợ hãi là cập nhật mã lệnh, chỗ mà dữ liệu sẽ được khai báo đi khai báo lại nhiều lần, họ phải tìm hiểu, và làm việc trên các bộ dữ liệu và chức năng trùng lặp nhau.
- Thực ra trong Lập Trình Hướng Đối Tượng trở nên là một điều sợ hãi đối với rất nhiều lập trình viên tronghọc lập trình php bởi nó tạo ra và mang đến các cú pháp rất mới mẻ và khá cầu kỳ , do vậy nó sẽ nhanh chóng trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với lập trình hướng thủ tục truyển thống. Tuy nhiên, nếu các bạn chịu nhìn nhận vấn đề 1 cách kỹ lưỡng hơn thì Lập Trình Hướng Đối Tượng thực ra lại luôn là 1 phương pháp lập trình rất đơn giản, nó giúp cho việc lập trình đơn giản hóa đi rất nhiều trong tổ chức hệ thống code.

Lập trình hướng đối tượng khác lập trình truyền thống như nào
- Lập trình hướng đối tượng được sử dụng rộng rãi để giải quyết các vấn đề khi xây dựng phần mềm ngày nay? Trước đó, khi các ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục như C, Pascal, được sử dụng phổ biến để xây dựng các hệ thống phần mềm. Sử dụng Ngôn ngữ thủ tục tổ chức chương trình theo hướng chạy trình tự các dòng từ trên xuống dưới. Nói cách khác, chương trình là một chuỗi các bước nối tiếp nhau sau khi bước trước đó đã hoàn thành. Kiểu lập trình này chỉ hoạt động tốt với hệ thống các chương trình nhỏ chỉ gồm khoảng vài trăm dòng lệnh, nhưng do nhu cầu thì các chương trình ngày càng lớn dần và chúng trở bắt đầu nên khó quản lý và sửa lỗi khi http://hocthietkeweb.org/ ] học lập trình php [/url], các chức năng phức tạp hơn và tương tác với nhiều hệ thống khác, nó bắt đầu xuất hiện những khuyết điểm


Khuyết điểm của lập trinhg truyền thống khi vận hành

→ Tồn tại những chức năng rất khó chỉnh sửa mà không gây ảnh hưởng tới các chức năng khác của hệ thống.
→ Khi nâng cấp hoặc các chương trình mới gần như phải xây dựng từ đầu.

→ Rất khó để chuyển đổi từ mô hình thực tế sang mô hình lập trình.
.

Những lợi ích của lập trình hướng đối tượng trong khi Học php :
→ Rất dễ dàng khi chuyển từ các mô hình phân tích thực tế sang các mô hình thực thi phần mềm.
→ Khả năng dễ dàng chia hệ thống thành từng phần nhỏ để giao cho các nhóm phát triển.
→ Tích hợp rất tốt với các hệ thống máy có sẵn.
→ Khả năng tích hợp rất tốt với các hệ điều hành
Và như một điều tất yếu, các công ty phần mềm đã sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng để giải quyết các vấn đề của họ

Nguồn : Tham khảo