Mình định mua Galaxy Note tại ATmobile http://atmobile.vn/2012/index.php . Mà không biết chất lượng và uy tin chỗ này như thế nào.. Nhờ anh em tư vấn và cho biết thêm và nên mua chỗ nào ?
Thanks anh em.