tình hình là mình đang dùng win8 trên macbook chạy song song với mac osx.nhưng khi mình cài cf thì zoo đc,nhưng đăng nhập cái nó lại tự thoát ra.cho mình hỏi đó là tại cái gì.và cách khắc phục.tks