Mình mới mua con imac 21,5 inch .
Nhưng do cái màn hình quá to lên xem video trên web ko tiện nên mình muốn hỏi có cách nào để xem video trên web mà có thể chỉnh đc kich thước của video không ?
giống như trên ios thì có cái videopane trên cydia vậy