Em may một cái váy mà đang cần bọc thắt lưng bằng vải to bản, có mẹ nào biết chỗ nhận bọc thắt lưng vải ở Hà Nội ko lẻ ở SG cũng được ạ. Thanks các mẹ.