Dục vọng được coi là bản tính sâu thẳm bên trong của chúng ta. Đã là con người thì ai cũng có dục vọng nhưng dục vọng chuẩn xác là gì? Tác động với cuộc sống có điều nào đó tốt đẹp không hay chỉ khiến con người sa ngã vào sai lầm? Làm thế nào để có thể kiểm soát được nó?

Nhắc đến dục vọng, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến những ham muốn về dục tình và thân xác. Điều này có ý đúng nhưng không đầy đủ và xác thực 100% vì thực chất và ý nghĩa của dục vọng không phải chỉ có thế. Dục vọng là thuật ngữ chỉ cả thảy ham muốn của con người. ham muốn khác với mong muốn bởi lẽ nó hướng theo chiều không mấy hăng hái.
Dục vọng bao gồm cả những ham muốn về vật chất như tiền của, danh vọng, địa vị, tình cảm,… và ham muốn thân xác như tình dục. Hiểu đơn giản và chung chung chính là sự thỏa mãn bản thân. chừng độ thèm muốn của dục vọng không phải thông thường mà ở mức rất cao khiến con người có thể bất chấp tuốt luốt để đạt được điều mình muốn.

Từ đó, dục vọng là từ ngữ được dùng cho những người có tham vọng và khao khát phải có được điều ấy bằng mọi giá. Họ sẵn sàng hành động sai lầm để đạt đến mục đích cá nhân chủ nghĩa chứ không mấy quan hoài đến hệ quả có thể xảy ra. Và dục vọng thường sẽ tăng dần thay vì sự thoả mãn hay cảm thấy chấp thuận. Khi 1 dục vọng nhỏ đạt thành, con người sẽ sẽ có những dục vọng lớn hơn với nhu cầu thỏa mãn cao hơn trong nhiều lĩnh vực.

Dục vọng nói chung và dục vọng thân xác, thèm muốn quan hệ tình dục không hoàn toàn giống nhau. Bởi lẽ không phải tất mọi người đều có thèm muốn cao với dục tình. thực chất 2 vấn đề này không thể đánh đồng nên chúng ta cần nhận thức, phân biệt rõ ràng. Đừng để bản thân sống và quen dần với lối suy nghĩ tối tăm, diễn dịch sai lệch. Lúc ấy, nhiều người xung quanh sẽ âm thần đánh giá không tốt về tư tưởng cùng nhận thức của chúng ta.