phát triển ngôi nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản sẽ đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, mỗi bước đảm bảo được nhu cầu về ngôi nhà ở đi theo mức gia tăng dân số.

tuy vậy, quá trình đi lên căn nhà ở tại thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu không nhỏ về căn nhà ở có giá thấp, ngôi nhà sống cộng đồng, nhà sống phù hợp với tiềm năng bỏ ra trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM đã không giảm hơn 1,8 triệu con người, diện tích S căn nhà sống bình quân đầu người tăng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục ngày càng tăng 2 triệu con người. nhằm thỏa mãn nhu cầu nhà sống và khắc phục nhiều tránh trong đi lên ngôi nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục triển khai triển khai đề án “Xây dựng chương trình phát triển căn nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. đi theo đó, mục đích đề ra, mang lại năm 2025, tổng quy hoạch sàn nhà sống của thành phố đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích căn nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào thời điểm cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

mang lại năm 2030, tổng quy hoạch sàn nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích nhà sống bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng phát triển phong phú các đặc điểm nhà sống, đa dạng cách thức dự án để huy động nhiều nguồn lực có sẵn xã hội.

Về đi lên căn nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến khích nhà đầu tư áp dụng những loại technology còn mới trong thi công cũng như sử dụng các loại nguyên vật liệu quy hoạch thích hợp. Cơ quan chức năng giúp giải quyết nhiều gian truân vướng bận rộn mang lại quý khách trong các công việc được cung cấp chỉ tiêu quy hoạch, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. đẩy mạnh việc ứng dụng technology tin tức trong nghành nghề điều hành, thiết kế, dự án xây dựng, phát triển căn nhà sống. tiến hành nghiên cứu, quy hoạch cũng như áp dụng các loại ngôi nhà ở thân thiện cùng với thị trường, ưa thích ứng với biến hóa nhiệt độ, rất có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế các nguồn khoáng sản sẽ dùng.
TPHCM cũng trở thành phát hành nhiều cơ chế tăng tốc liên minh quốc tế; thu hút, hỗ trợ trung tâm tài chính nhằm không nghỉ tính khả thi, đẩy mạnh việc triển khai nhiều dự án công trình dự án thiết kế phát triển ngôi nhà ở theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung vào danh mục các dự án công trình lôi kéo dự án đi theo hình thức PPP của TP.HCM.

Về căn nhà sống xã hội, sẽ triển khai đa dạng hóa các phương thức dự án thiết kế nhà ở xã hội cho tất cả những người mức thu nhập thấp, chủ yếu dùng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên dùng vốn giá cả nhằm đầu tư quy hoạch nhiều căn nhà ở xã hội thuộc về nhà nước làm cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất sống trong số dự án ngôi nhà sống dịch vụ thương mại tại 10ha, nhằm thúc đẩy triển khai dự án xây dựng, xác lập quỹ nhà ở xã hội mang đến thành phố; xác định địa chỉ cũng như ưu ái sử dụng các vùng đất căn nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang được sử dụng làm nhà xưởng chế tạo tại những quận huyện ở trong diện phải di chuyển vào các khu công nghiệp, vùng đất do những cơ quan nhà nước hiện đang được quản lý thuộc diện bố trí lại nhằm đầu tư quy hoạch nhà sống xã hội thuộc về ngôi nhà nước.

TPHCM luôn dự án thiết kế hay tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hành quy hoạch theo hình thức BT giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp đặt vốn Chi tiêu, tạo vùng đất sạch trên nhiều khu vực ngoại thành dọc các trục giao thông công cộng, đặc biệt là những tuyến đường metro, các tuyến đường vành đai nhằm thực hành nhiều dự án công trình ngôi nhà sống cộng đồng. sắp xếp vốn Chi phí nhằm dự án xây dựng nhà sống xã hội thuộc về ngôi nhà nước, để giải quyết cho các hộ gia đình nổi bậc khó khăn về căn nhà ở, không còn thuê căn nhà ở cộng đồng do doanh nghiệp lớn dự án quy hoạch.

đồng thời đó, để đi lên nhà ở hiếm hoi do dân tự xây dựng, TPHCM tiếp tục sẽ cách tân hành chánh, đơn giản thủ tục trong việc cung cấp phép xây dựng; cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa thông tin thiết kế khái niệm căn nhà sống đơn nhất để cư dân lợi ích trong công việc dự án xây dựng mới mẻ, cải thiện căn nhà sống theo ý thích cũng như khả năng.

đi theo định hình của rất nhiều Chuyên Viên thiết kế khu đô thị, lên kế hoạch đi lên căn nhà ở của TPHCM trong giai đoạn tới rất chính xác với nhiều biện pháp khả thi cũng như thích hợp cho mỗi đối tượng. với biện pháp làm này, TPHCM sẽ đạt được mục đích đảm bảo căn nhà sống cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.