Bộ phận nhân sự của các công ty công nghệ tốn rất nhiều thời gian cho việc chấm công, giải quyết các vấn đề nghỉ phép, ra ngoài… Trong khi đó các công ty công nghệ cần một giải pháp tốt hơn trong quản lý nhân sự để tập trung cho công việc kinh doanh và sáng tạo, phần mềm nhân sự Tanca đang là sự lựa chọn của nhiều công ty như vậy.

Thông tin minh bạch – rõ ràng

Bộ phận quản lý nhân sự thường mất rất nhiều thời gian để giải quyết việc tính công cho nhân viên. Với Tanca, khi mọi thông tin chấm công (chấm công, nghỉ phép, ra ngoài, tăng ca…) đều được báo cáo rõ ràng trên Ứng dụng, sẽ không còn sự phàn nàn của nhân viên với bộ phận Nhân sự nữa. Đơn giản đó là sự minh bạch thông tin.
• Dù chấm công bằng cách nào mọi dữ liệu chấm công đều được đưa lên trực tuyến và ghi nhận lịch sử chấm công. Mọi chỉnh sửa dữ liệu chấm công đều được quản lý và nhân viên xác nhận.
• Báo cáo Lịch làm việc và công của nhân viên luôn đầy đủ và rõ ràng.


Thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên

Phần mềm quản lý nhân sự Tanca cho phép các công ty thiết lập chính sách quản lý thời gian một cách linh hoạt. Ghi nhận những đóng góp trong công việc của nhân viên bằng hiệu quả công việc từ KPI và thời gian mà họ đóng góp cho công việc.


• Nhân viên có thể làm việc ngoài thời gian quy định của ca làm, miễn là đủ thời gian làm việc của công ty (8 tiếng).

• Các chính sách thiết lập thời gian ca làm cũng linh hoạt giúp phân bộ các ca làm cho nhân viên có thai, quản lý… dễ dàng và nhanh chóng.

• Các chính sách ưu đãi, đánh giá… được hiển thị rõ ràng qua các kênh truyền thông nội bộ giúp nhân viên nắm được thông tin từ Ban lãnh đạo.

• Đo lường kết quả công việc bằng hệ thống theo dõi KPI hàng tháng.

Giải quyết các đề xuất, yêu cầu

Nhân viên có thể tương tác với bộ phận nhân sự hay quản lý bảng việc Quản lý các yêu cầu của mình. Tanca sẽ hiển thị yêu cầu ngay lập tức trên điện thoại giúp nhân viên biết được các yêu cầu của mình.

• Yêu cầu chỉnh sửa giờ công
• Yêu cầu Công tác, Ra ngoài
• Yêu cầu Xin đi trể, về sớm
• Yêu cầu Nghỉ phép
• Đề xuất Tạm ứng lương
• Đề xuất Tăng ca
• Đề xuất mua nhu yếu phẩm, thiết bị


Tính lương năng suất, tăng ca, phụ cấp đặc biệt

Phần mềm nhân sựTanca thấu hiểu những bảng lương phức tạp được làm trên Excel với nhiều Bảng dữ liệu liên kết nhau. Tanca xây dựng cách tính lương trên Tanca tương tự như làm trên Excel giúp cho Bộ phận kế toán nhân sự tính lương một cách dễ dàng và linh động nhất.


• Tính phụ cấp năng suất, phụ cấp tiền cơm đặc biệt, phụ cấp tăng ca
• Các công thức phổ biến đều có thể được áp dụng như Làm tròn (Round), Nếu…. thì… (If)
• Áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân và Bảo hiểm đúng tiêu chuẩn
• Áp dụng tính lương theo bậc lương, thâm niên…