Công ty hợp danh là mô hình công ty do ít nhất hai cá nhân là chủ sở hữu chung của Công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài thành viên hợp danh, Công ty hợp danh có thể có cả thành viên góp vốn.
Căn cứ theo điều 172 luật doanh nghiệp năm 2014:

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Sự khác việt giữa công ty hợp danh so với mô hình công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên , công ty cổ phần đó là sự khác biệt về tư cách thành viên và phạm vi trách nhiệm giữa các nhóm thành viên đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính công ty.
Với sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, và trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp .Việt Luật cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty hợp danh với thời gian thực hiện nhanh nhất.
1. Dịch vụ thành lập công ty hợp danh

Lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.
Về cơ cấu góp vốn trong công ty.
Phương thức hoạt động và điều hành của công ty.
Các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty.
Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.
Tư vấn về giấy tờ và thông tin cần chuẩn bị để lập hồ sơ thành lập công ty
Quy định về thuế sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động

Lưu ý :
-Theo luật doanh nghiệp mới được áp dụng từ tháng 7 / 2015 danh sách ngành nghề không hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh , tất cả thông tin doanh nghiệp được đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia .
- Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty tùy theo nhu cầu ( Mẫu dấu công ty được đăng tải công khai trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia )
2 . Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Chứng minh thư nhân dân (CMND ) hoặc hộ chiếu khách hàng chuẩn bị cho chúng tôi

Hồ sơ Việt Luật thay mặt khách hàng soạn thảo

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Dự thảo điều lệ công ty hợp danh
- Danh sách thành viên
- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân chưa quá 3 tháng, thời hạn chứng minh nhân dân chưa quá 15 năm).
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
- Thành viên góp vốn là tổ chức phải nộp các giấy tờ liên quan
- Ngoài ra còn còn các giấy tờ khác Việt Luật sẽ hướng dẫn chi tiết cho khách hàng