Trong bất kỳ tổ chức nào thì bộ phận nhân sự luôn được xem là rất quan trọng đối với toàn bộ tổ chức, hỗ trợ cho toàn công ty bằng cách cung cấp mọi thứ, từ lao động lành nghề và tài năng đến các dịch vụ đào tạo quản lý, cơ hội làm giàu của nhân viên và nhiều hơn nữa. Vì lao động là chi phí lớn nhất cho hầu hết các tổ chức, nguồn nhân lực giúp các công ty nhận được giá trị lớn nhất từ ​​tài sản quan trọng này.
Tuy nhiên, để hoạt động tối ưu, các bộ phận nhân sự phải có các công cụ và tài nguyên phù hợp.

Một hệ thống quản lý nhân sự thông tin nguồn nhân lực, hoặc phần mềm nhân sự , là một loại chương trình phần mềm có thể được sử dụng trong các bộ phận để giúp nhân viên và cán bộ quản lý nguồn nhân lực nâng cao năng suất của họ và kết quả của những nỗ lực của họ.


Có nhiều lợi ích có thể được hưởng sau khi triển khai phần mềm nhân sự trong một tổ chức, chẳng hạn như:
 • Khám phá các nhiệm vụ định kỳ thông qua tự động hóa
 • Cải thiện khả năng tiếp cận nhóm ứng viên lớn liên quan đến việc mở vị trí mới
 • Khả năng nhanh chóng áp dụng các tiêu chuẩn lựa chọn cao hơn cho một số ứng dụng
 • Lên tàu nhanh chóng được thực hiện bởi khả năng truy cập di động
 • Giảm giấy và các tài liệu liên quan và lưu trữ - thường mang lại tiết kiệm chi phí
 • Dễ dàng phân phối các tài liệu cập nhật liên quan đến chính sách và thủ tục của công ty
 • Tiềm năng cho sự tham gia của nhân viên lớn hơn thông qua các tùy chọn tự phục vụ
 • Hợp lý hóa tuyển sinh mở cho lợi ích
 • Trao quyền cho nhân viên để thay đổi thông tin lợi ích trực tiếp khi có thay đổi
 • Cải thiện sự hợp tác trong toàn tổ chức , ngay cả khi có nhiều địa điểm công ty.
 • Cải thiện thời gian và khả năng theo dõi tham dự
 • Giảm tai ương tuân thủ được hỗ trợ bởi các cảnh báo và tùy chọn báo cáo tự động
 • Khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong thời gian thực bằng cách sử dụng phân tích và tích hợp dữ liệu tổ chức
 • Cải thiện năng suất nhân sự

Mặc dù các tính năng của phần mềm nhân sự mang lại lợi ích cho tổ chức theo nhiều cách, một trong những lợi ích quan trọng nhất trong tất cả các lợi ích của phần mềm nhân sự liên quan đến khả năng của chương trình phần mềm nhằm cải thiện năng suất của nhân viên nhân sự. Các hệ thống này rất chi tiết, và chúng được thiết kế để tăng cường và tăng tốc những nỗ lực của nhân viên nhân sự theo một số cách. Ví dụ, họ có thể hỗ trợ tuyển dụng bằng cách đơn giản hóa quy trình thu thập hồ sơ, xem xét thông tin ứng viên và hơn thế nữa.


Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự cũng có thể được sử dụng để cải thiện năng suất liên quan đến quản lý tài chính thông qua các nhiệm vụ xử lý tiền lương và quản trị lợi ích. Những nhiệm vụ này và các nhiệm vụ liên quan khác có thể cần nhiều giờ nhân lực mỗi tuần. Tuy nhiên, thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành chúng có thể giảm đáng kể khi một số nhiệm vụ được tự động hóa thông qua hệ thống phần mềm nhân sự. Các nhiệm vụ có thể cần nhiều giờ lao động có thể có thể hoàn thành rất nhanh chóng và dễ dàng - hoặc đôi khi thậm chí được thực hiện tự động - với chương trình phần mềm.

# Giảm lỗi và duy trì các nguyên tắc
Nhiều nhiệm vụ nhân sự được quy định cao và vì điều này, ngay cả một lỗi nhỏ của nhân viên nhân sự cũng có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý đáng kể và thậm chí tổn thất tài chính cho công ty.

Khi xem xét lợi ích của phần mềm nhân sự cho tổ chức của bạn, khả năng giảm các vấn đề và các lỗi liên quan khác liên quan đến giám sát của con người hoặc các yếu tố khác có thể là đáng kể. Hơn nữa, các lợi ích phần mềm nhân sự bổ sung liên quan đến các vấn đề tuân thủ. Một số chương trình phần mềm được thiết kế để xem xét việc tuân thủ các quy tắc và quy định cụ thể. Điều này giúp dễ dàng hơn để đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ các luật và quy định này.