Điều tra bí mật là như thế nào?
Hoạt động của văn phòng thám tử uy tín hà nội là bằng chứng và chiến lược được giữ bí mật cho cốt lõi. Để đạt được điều này, chúng tôi tại cơ quan thám tử VDT, luôn tuân thủ các quy tắc thực hành nghiêm ngặt mà không bao giờ cho phép ngay cả những nhà điều tra hiện trường biết về các hoạt động mà họ xử lý.

Khi chúng tôi chỉ định một nhà điều tra hiện trường, chúng tôi đảm bảo rằng anh ấy giao nhiệm vụ của mình mà không biết mục đích anh ấy đang làm và không biết ai là khách hàng thực sự. Tất cả "Những phát hiện thực tế" được lưu giữ một cách bí mật mà chỉ có người được chỉ định của trường hợp cụ thể đó mới có thể mở khóa khu vực được bảo vệ bằng một số mã nhất định, và khi được yêu cầu.

Chúng tôi cũng ký Thỏa thuận Không tiết lộ với tất cả các khách hàng của chúng tôi, những người cần bất kỳ điều tra nào, cùng với các điều khoản và điều kiện thích hợp để tránh sự hiểu lầm trong các giai đoạn sau của nhiệm vụ.

Ngoài ra, hãy cẩn thận không tham gia bất kỳ văn phòng thám tử giá rẻ nào mà không có điều khoản và điều kiện thích hợp được ký trước đó.


Mất bao nhiêu thời gian để giải quyết một trường hợp?
Mọi trường hợp đều khác với chúng tôi. Giải quyết các trường hợp khác nhau liên quan đến kế hoạch thực hiện khác nhau, xác định thời gian và chi phí. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích trường hợp chúng tôi trình bày cho các tùy chọn khả thi của khách hàng, mô tả các bước 'thành công' của chúng tôi. Lựa chọn khả thi đã chọn sẽ trở thành nền tảng cho chúng tôi trong việc định giá thời gian và chi phí của dự án.
" Lưu ý - Độ phức tạp trong việc giải quyết vụ án tỷ lệ thuận với thời gian điều tra."
Một số hoạt động mất vài ngày, vài tuần và vài tháng. Mặc dù trải nghiệm của văn phòng thám tử chuyên nghiệp hà nội VDT cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn khung thời gian và chi phí thực tế. Tuy nhiên chúng ta nên làm phân tích yêu cầu và phân tích trường hợp để cung cấp cho bạn khung thời gian chính xác.