Công ty mẹ của Piriform, Avast đã phát hiện ra cuộc tấn công này vào ngày 12 tháng 9. Trong cùng ngày hôm đó, họ đã có những biện pháp khắc phục ngay lập tức: họ tung ra một bản CCleaner mới. Ngày 15...