Quảng bá website lên top google

Welcome Guest, is this your first visit?
Register today to gain access to all of our features which include creating topics, replying back to posts, private messaging and much more!

What are you waiting for?
Already Joined?
Sign into your account now
No Recent Activity
Về nextvision_2022

Thông tin cơ bản

Về nextvision_2022
Biography:
"Phần mềm CRM - NextCRM là giải pháp quản lý khách hàng, quản lý kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm phát triển mảng phần mềm của công ty cổ phần NextVision, phần mềm CRM NextCRM đáp ứng đầy đủ
các nghiệp vụ của phần mềm CRM như: quản lý quan hệ khách hàng, chia lead tự động, tích hợp phần mềm bán hàng PosX"
https://vimeo.com/nextcrm
https://www.youtube.com/channel/UCPBEOUHz8VqBZm_dT-vwoEw
https://www.flickr.com/people/196273657@N07/
https://scholar.google.com/citations?user=8lEH518AAAAJ&hl=vi
https://about.me/nextcrm
https://soundcloud.com/crm-next
https://github.com/hgnextcrm
https://www.producthunt.com/@crm_next
https://issuu.com/nextcrm?issuu_product=header&issuu_context=link&issuu_cta=profile
https://www.gapo.vn/973926738/about
https://lotus.vn/w/profile/115649548590299720.htm
https://www.goodreads.com/user/edit_fav_genres?reg_path=true&skipped=true
https://500px.com/p/comnextvision?view=photos
https://angel.co/u/next-crm
https://draft.blogger.com/blog/posts/6876459976659306269
https://twitter.com/CRMNext3
https://www.pinterest.com/nextcrm/
https://app.slack.com/client/T03THG3NA6R/composer/draft-f5722f2b-5a85-46e7-b475-0cc1fa963b02
https://getpocket.com/account?src=profile
https://folkd.com/user/NextCRM
https://www.reddit.com/user/nextcrm22
https://mastermind.bizsugar.com/profile/786964689
https://slashdot.org/~Next+CRM+ctcpvision+
https://www.scoop.it/u/comnextvision-gmail-com
https://www.diigo.com/user/nextcrm12
https://www.bibsonomy.org/user/hgnextcrmhanoi
https://www.instagram.com/nextcrm_234/
https://www.pearltrees.com/nextcrm
https://dzone.com/users/4773356/nextcrm.html
https://www.slideshare.net/CRMNext2
https://nextcrm.skyrock.com/profil/wall/
https://flipboard.com/profile
https://www.instapaper.com/user
https://linkagogo.com/go/Page
https://www.linkedin.com/in/crm-next-abb636249/
https://list.ly/
https://www.tiktok.com/?lang=vi-VN
https://www.sitejot.com/
https://www.techdirt.com/user/nextcrm/
https://www.metafilter.com/
https://www.bookmarkmaps.com/submit-listing/
https://www.fabric.com/MyAccount-MyProfile.aspx
https://www.caffeine.tv/
https://www.twitch.tv/directory
Location:
Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Interests:
Phần mềm NextCRM
Occupation:
marketing

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
09-23-2022 07:23 PM
Ngày tham gia
09-14-2022
Giới thiệu
0